Regulamin ważny od 25.12.2014

 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej kierowane na adres Sprzedającego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie.

 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

 

Sklep internetowy LucasOil.pl, prowadzony jest przez:

 

HS Partner Jakub Bieszke
Czaple 28B
80-298 Gdańsk
NIP: 5842338044

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Sklep internetowy LucasOil.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez:

 • stronę sklepu LucasOil.pl, 
 • telefonicznie pod numerem telefonu 692 264 860,
 • za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

 

2. Przy złożeniu zamówienia drogą elektroniczną Klient dostaje wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do LucasOil.pl.

 

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

 • w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze - LucasOil.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia,
 • realizacja następnego zamówienia Klienta płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez LucasOil.pl,
 • realizacja zamówienia złożonego przez Klienta po raz pierwszy/kolejny przy wcześniejszej płatności za zamówione produkty rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez lucasoil.pl,

 

4. Wysyłka zlecenia następuje:

 • w przypadku płatności przy odbiorze - natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lub w niektórych przypadkach, po otrzymaniu przez LucasOil.pl potwierdzenia wykonania przelewu z banku Klienta,
 • w przypadku płatności wykonanej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24- po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie LucasOil.pl/otrzymaniu informacji z systemu Przelewy24 o dokonanej przez Klienta płatności.

 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy LucasOil.pl. 

 

6. W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, LucasOil.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie. 

 

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest  faktura VAT, która jest dodawana do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie są -> jest skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ), faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.

 

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego spakowania. Klient może wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania. Zmiany możliwe są poprzez kontakt z obsługa LucasOil.pl drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczną pod numerem 692 264 860.

 

9. Zamówienia znacznej (hurtowej) ilości towaru, wykraczające ponad potrzeby indywidualnego użytkownika samochodu, powinny by uzgadniane z obsługą sklepu. Koszt dostawy takich zamówień ustalany jest indywidualnie, a odbiorca jest informowany o jego wysokości drogą mailowa lub telefonicznie.

 

2. Ceny towarów

 

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

 

3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są menu Koszty dostawy. Wyjątek stanowią zamówienia znacznych ilości towaru, o których mowa w punkcie 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 

3. Czas realizacji zamówienia

 

1. Czas realizacji wysyłki to maksymalnie 48h. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów z LucasOil.pl, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Jeżeli w skład zamówienia wejdą produkty o różnej dostępności, zamówienie będzie wysłane po skompletowaniu całości, chyba, że z Klientem zawarto inne ustalenia.

 

2. Termin otrzymania zamówienia stanowi sumę czasu kompletacji zamówienia oraz samej dostawy realizowanej przez firmę kurierską, Pocztę Polską lub Paczkomaty.

 

3. W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu, 

 

4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych - awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi.

 

5. LucasOil.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

 

4. Formy płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:

 • płatność przy dostawie,
 • płatność elektroniczna – za pośrednictwem systemu Przelewy24,
 • tradycyjny przelew bankowy na konto LucasOil.pl. Numer konta bankowego sklepu w mBank: 90 1140 2004 0000 3302 7578 6668.

 

5. Reklamacje

 

1. Wszystkie produkty dostępne w LucasOil.pl pochodzą z legalnych źródeł, są oryginalne.

 

2. Jeżeli po otrzymaniu zamówionego produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem LucasOil.pl. Zdjęcia opakowań produktów mają charakter poglądowy.

 

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w LucasOil.pl w przypadku stwierdzenia w zakupionego produktu:

 • wad fabrycznych,
 • niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

W takiej sytuacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody [sporządzonym przez kuriera] i innymi dokumentami na adres:

HS Partner Jakub Bieszke
ul.Czaple 28b
80-298 Gdańsk

 

4. Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia ich na adres wymieniony w punkcie 5.3 regulaminu sklepu. Załączenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez magazyn LucasOil.pl. Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt LucasOil.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany produkt zostanie wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), LucasOil.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w LucasOil.pl produkty do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, LucasOil.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie LucasOil.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z obsługą LucasOil.pl. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia LucasOil.pl o wadzie w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, LucasOil.pl może żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez LucasOil.pl kosztów związanych z transportem. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

 

6. W przypadku nie uznania reklamacji, LucasOil.pl przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Klienta przez okres 30 dni od daty powiadomienia Klienta o odrzuceniu reklamacji - wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Po tym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania Klienta. Zwrot reklamowanego towaru do Klienta może nastąpić tylko na koszt Klienta po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Zwroty i wymiany

 

1. Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

 

2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer konta, na które sklep ma zwrócić środki. LucasOil.pl w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem lub drogą mailową. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. LucasOil.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.

 

3. Konsument odzyska środki zapłacone za towar oraz jego dostarczenie w przypadku, kiedy wybierze najtańszy, oferowany przez Sklep, sposób dostawy towaru. W pozostałych przypadkach LucasOil.pl nie będzie musiał zwracać dodatkowych kosztów. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Wymiana towaru jeśli takie będzie oczekiwanie Klienta, zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

 

4. Uzgodnione zwroty należy kierować na adres:

HS Partner Jakub Bieszke
ul. Czaple 28b
80-298 Gdańsk

 

5. Zwroty na inne adresy i/lub bez wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzględniane.

 

6. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę LucasOil.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione produkty. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie,nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

7. Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu LucasOil.pl w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia  lucasoil.pl o fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Po tym czasie zwrot będzie przyjęty warunkowo.

 

8. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub (w zależności co zostanie dostarczone później) zwracanego produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Dostarczenie samego produktu bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.

 

7. Rejestracja w sklepie LucasOil.pl, ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w LucasOil.pl lub wysyłając zapytanie ofertowe Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych HS Partner Jakub Bieszke, z siedzibą w Gdańsku, Czaple 28B   NIP: 5842338044, będącego właścicielem sklepu LucasOil.pl, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez LucasOil.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od LucasOil.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie LucasOil.pl adres poczty elektronicznej.

 

3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest HS Partner Jakub Bieszke. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a HS Partner Jakub Bieszke, właścicielem sklepu LucasOil.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu LucasOil.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie LucasOil.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.

 

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu LucasOil.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

Copyright 2008-2020 LucasOil.pl