Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym lucasoil.pl. Administratorem danych osobowych Klientów w Sklepie jest HS PARTNER Jakub Bieszke, Czaple 28 B, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842338044.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień. Fakt zbierania danych przez Sklep LucaOil.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje podane użytkownika
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").

Sprzedawca zbiera dane Klientów składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy, telefonu kontaktowego. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie również o inne dane - jak dane firmowe, celem wystawienia faktury vat.

 

CEL ZBIERANIA DANYCH

Wszystkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:

  • realizacji Zamówienia i zapewnienia poprawnej jakości usługi (np. sprawdzanie poprawności wykonywanych na twoją rzecz usług) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • wykonywania rozliczeń finansowych poprzez wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci,
  • wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 

PRAWO DOSTĘPU

Klientowi przysługuje prawo:

  • żądania dostępu do jego danych osobowych, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • żądania do przeniesienia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

MECHANIZM COOKIES

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak login czy hasło. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. W obu przypadkach Nabywca może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Nabywca korzysta.

 

DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Aby zrealizować umowę, Sklep Internetowy może udostępnić zebrane dane do podmiotów takich jak: operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie, firmy spedycyjne, firmy z którymi współpracuje na zasadach dropshippingu.

 

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Copyright 2008-2020 LucasOil.pl